MENU
Sluiten

Gielissen privacy

Gielissen privacy

Privacy Statement

Privacyverklaring Gielissen Groep
Dank u wel voor uw bezoek aan onze website en uw interesse in ons bedrijf. In de onderstaande tekst geven we u informatie over de manier waarop we omgaan met uw persoonsgebonden gegevens bij gebruik van onze website. Persoonsgebonden gegevens zijn in dit geval alle gegevens die het mogelijk maken u persoonlijk te identificeren.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking voor deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensverwerking is Gielissen | Interiors | Exhibitions | Events, Freddy van Riemsdijkweg 21 5657 EE Eindhoven, Nederland, e-mail: privacy-at-Gielissen.com, hierna aangeduid als “Gielissen”. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens is die natuurlijke of juridische persoon, die alleen of samen met anderen beslist met welke doelen en middelen de verwerking van persoonsgebonden gegevens wordt uitgevoerd.

Deze website maakt uit veiligheidsoverwegingen en om de overdracht van persoonsgebonden gegevens en andere vertrouwelijke inhoud te beschermen (zoals bestellingen bij, of aanvragen aan, de verantwoordelijke) gebruik van SSL-of TLS-codering. U herkent een gecodeerde verbinding aan de tekenreeks “https://” en het symbool van een hangslot in de adresbalk.

Uw privacyrechten: in het kort
Elke betrokkene heeft kosteloos het recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijderen, vergeten worden, beperking, overdraagbaarheid en het recht van bezwaar ten aanzien van de verwerking van zijn persoonsgegevens. U kunt uw verzoek sturen naar privacy-at-Gielissen.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (bsn)/rijksregisternummer zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.
Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailadres privacy-at-Gielissen.com.
Gielissen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U kunt ons ook bereiken via telefoonnummer 31 40 2353641.

1. Gegevensregistratie bij een bezoek aan onze website
Wanneer de website alleen maar wordt gebruikt om naar informatie te zoeken, dus wanneer u zich niet laat registreren of ons op een andere manier informatie verstrekt, verzamelen we uitsluitend gegevens die door uw browser aan onze server worden doorgegeven (zogenaamde “server-logbestanden”). Wanneer u onze website oproept, leggen we de hierna genoemde gegevens vast omdat die voor ons technisch zijn vereist om de website aan u te kunnen weergeven: Welke van onze websites u hebt bezocht;
• datum en tijdstip waarop de website werd geopend;
• hoeveelheid verstuurde gegevens in aantal bytes;
• bron / verwijzing van waaruit u de pagina hebt geopend;
• gebruikte browser;
• gebruikte besturingssysteem;
• gebruikte IP-adres (eventueel in anoniem gemaakte vorm).
De verwerking wordt uitgevoerd volgens artikel 6, paragraaf 1, lid f van de AVG op basis van ons terechte belang bij verbetering van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet aan derden verstrekt of op een andere wijze gebruikt. We houden ons het recht voor om de server-logbestanden naderhand te controleren, mochten er concrete aanwijzingen voor onrechtmatig gebruik bestaan.

2. Cookies
Om een bezoek aan onze website aantrekkelijk vorm te geven en de gebruiker daarbij in staat te stellen gebruik te maken van bepaalde functies, maken we ook gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparatuur worden opgeslagen. Enkele van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, dus nadat u de browser afsluit, weer gewist (de zogenaamde sessie cookies). Andere cookies blijven op uw eindapparatuur staan en stellen ons en onze partnerbedrijven (cookies van derden-leveranciers) in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). Wanneer cookies worden geplaatst verzamelen en verwerken deze in onderling uiteenlopende omvang bepaalde gebruikersinformatie zoals de browser- en locatiegegevens en het IP-adres, indien deze informatie door uw browser beschikbaar worden gesteld. Persistente cookies worden automatisch na afloop van een aangegeven tijdsduur, die per cookie kan verschillen, gewist.

Deels dienen cookies er ook voor de orderprocedure eenvoudiger te maken, door instellingen op te slaan. Voor zover door sommige van de door ons geïmplementeerde cookies ook persoonsgebonden gegevens worden verwerkt, wordt de bewerking uitgevoerd volgens art. 6, par.1, lid b van de AVG, voor het nakomen van een overeenkomst, of volgens art. 6, par.1, lid f van de AVG, voor het waarborgen van onze rechtmatige belangen bij een optimale functionaliteit van de website en ook bij een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van een websitebezoek.

Denk eraan dat u uw browser zodanig kunt instellen dat u ervan op de hoogte wordt gesteld wanneer er cookies worden opgeslagen en per keer kunt beslissen of u dat accepteert. Ook kunt u in bepaalde gevallen, of volledig, weigeren om cookies te accepteren. De mogelijkheden waarover u beschikt om de cookie-instellingen te beheren, verschillen van browser tot browser. Dit wordt beschreven in het Help-menu van de betreffende browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Voor de betreffende browser staat de toelichting onder de hierna genoemde links:
• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
• Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=enSafari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL
• Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.html
Denk eraan dat, als u cookies niet accepteert, de functionaliteit van onze website nadelig kan worden beïnvloed.

3. Wanneer u contact met ons opneemt
Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of per e-mail) worden persoonsgebonden gegevens verzameld. U kunt in het contactformulier zien welke gegevens worden geregistreerd wanneer u contact met ons opneemt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt met het doel uw aanvraag te kunnen beantwoorden of contact met u te kunnen
opnemen. Deze gegevens worden niet bewaard op een server. De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens is ons recht bij het beantwoorden van uw situatie volgens art. 6, par. 1, lid f van de AVG. Neemt u contact met ons op met het doel een overeenkomst af te sluiten, dan is een aanvullende wettelijke basis voor de verwerking art. 6, par. 1, lid b van de AVG. Uw gegevens worden gewist zodra uw aanvraag volledig is afgehandeld, dit is het geval wanneer uit de omstandigheden kan worden vastgesteld dat de betreffende zaak definitief is afgehandeld en voor zover wettelijke verplichtingen tot archivering dit toelaten.

4. Gegevensverwerking klanten/exhibitors om een overeenkomst na te komen
In overeenstemming met art. 6, par. 1, lid b van de AVG worden persoonsgebonden gegevens ook geregistreerd en verwerkt wanneer u die aan ons hebt doorgegeven ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst of het openen van een klantenaccount. U kunt uw klantenaccount op ieder gewenst tijdstip laten verwijderen door een bericht te sturen aan privacy@gielissen.com. We slaan deze door u verstrekte gegevens op en gebruiken deze om de overeenkomst af te handelen. Nadat de overeenkomst volledig is afgehandeld of uw klantenaccount is gewist, worden de gegevens, met het oog op de volgens de belastings- en handelswetgeving verplichte bewaartermijnen, geblokkeerd en na afloop van deze termijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven dat we uw gegevens mogen blijven gebruiken, of we ons onzerzijds een wettelijk toegestane verdere verwerking voorbehouden waarover we u hieronder nadere informatie geven.

5. Gebruik van sociale media: Gebruik van YouTube-video’s
Deze website maakt gebruik van de embedded YouTube-functie voor verwijzing naar - en weergave van - video’s van de provider “YouTube”, een onderdeel van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).
Daarvoor wordt de uitgebreide modus voor gegevensbescherming toegepast, die volgens de informatie van de provider pas dan begint met het opslaan van gebruikersinformatie, wanneer de video(‘s) word(t)(en) gestart. Zodra de weergave van de embedded YouTube-video wordt gestart, maakt de provider gebruik van “YouTube” cookies om informatie over het gedrag van de gebruiker te verzamelen. Volgens de aanwijzingen van “YouTube” dient deze onder meer voor het samenstellen van videostatistieken, voor het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid en om misbruik te voorkomen. Wanneer u zich bij Google hebt ingelogd, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen zodra u op een video klikt. Wilt u niet dat YouTube informatie aan uw profiel toewijst, dan moet u zich uitloggen voordat u de button activeert. Google slaat uw gegevens op (zelfs voor gebruikers die zich niet hebben ingelogd) in de vorm van een gebruikersprofiel en analyseert dat. Een dergelijke analyse wordt in het bijzonder uitgevoerd volgens art.6, par. 1, lid f van de AVG op basis van het rechtmatige belang van Google bij de weergave van gepersonifieerde reclame, marktonderzoek en / of een op de vraag afgestemde vormgeving van de website. U hebt het recht bezwaar in te dienen tegen het samenstellen van dergelijke gebruikersprofielen. Om gebruik te maken van uw recht moet u contact opnemen met YouTube.
Ongeacht of een embedded video al dan niet wordt vertoond, wordt telkens wanneer deze website wordt opgeroepen een verbinding tot stand gebracht met het Google-netwerk “DoubleClick”. Zonder dat wij daar invloed op kunnen uitoefenen, kunnen daardoor andere processen voor gegevensverwerking in gang worden gezet.
Het in de VS gevestigde Google LLC is gecertificeerd voor de, tussen de VS en Europa afgesloten, overeenkomst voor de gegevensbescherming (EU-VS privacy shield) “Privacy Shield”, die waarborgt dat de in de EU geldende niveaus voor gegevensbescherming worden aangehouden.
Aanvullende informatie over gegevensbescherming bij “YouTube” staat in de privacyverklaring van de provider op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

6. Webanalyse services
6.1 Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse kan worden gemaakt van de manier waarop u de website gebruikt. De door de cookies gegenereerde informatie over de manier waarop u de website gebruikt (inclusief uw IP-adres) wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Google in de VS en daarin opgeslagen.

Google Analytics gebruikt deze website uitsluitend met de extensie "_anonymizeIp()", waarmee het anonimiseren van het IP-adres door trunkeren is gegarandeerd en een rechtstreekse herleiding tot een persoon uitgesloten is. In de lidstaten van de Europese Unie, of in andere verdragslanden van de overeenkomst voor de Europese Economische Ruimte, kort Google uw IP-adres met behulp van deze aanvulling van te voren in. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In deze uitzonderingsgevallen vindt verwerking plaats volgens art. 6, par. 1, lid f van de AVG, op basis van onze rechtmatige belangen bij de statistische analyse van het gedrag van gebruikers voor optimalisering- en marketingdoeleinden.
In opdracht van Gielissen gebruikt Google deze informatie om de manier waarop u gebruik maakt van de website te analyseren, om rapporten op te stellen over de activiteiten op de website en om andere, met het gebruik van de website en het internet verband houdende services voor ons uit te voeren. Het, in het kader van Google Analytics, door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen, door uw browser-software op de daarmee overeenstemmende wijze in te stellen; wel wijzen we u erop dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van de website in volle omvang zult kunnen gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen van de door het cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) bij Google en ook de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door het downloaden en installeren van de via de hierna vermelde link beschikbare browser-plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

In plaats van de browser-plug-in of in de browser op mobiele apparatuur, klikt u op deze link, om een opt-out-cookie te plaatsen, die daarna verhindert dat een Google Analytics op deze website gegevens kan verzamelen (bedoelde opt-out-cookie functioneert uitsluitend voor deze browser en alleen voor dit domein.
Het in de VS gevestigde Google LLC is gecertificeerd voor de, tussen de VS en Europa afgesloten, overeenkomst voor de gegevensbescherming (EU-VS privacyschild) “Privacy Shield”, die waarborgt dat de in de EU geldende niveaus voor gegevensbescherming worden aangehouden.
Aanvullende informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl10) Hulpprogramma’s en diversen

6.2 Google Maps
Op onze website maken we gebruik van Google Maps (API) van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Maps is een webservice die interactieve (land-)kaarten toont waarmee geografische informatie visueel kan worden weergegeven. Met behulp van deze service geven we u onze standplaats aan en wordt het gemakkelijker om de route voor een eventueel bezoek te plannen.

Al zodra u een dergelijke sub-pagina opent waarin de kaart van Google Maps is geïntegreerd, wordt informatie dat u gebruik maakt van onze website (zoals uw IP-adres) naar de server van Google in de VS gestuurd en daarin opgeslagen. Dit gebeurt ongeacht of er al dan niet een gebruikersaccount bestaat dat Google beschikbaar stelt en waarbij u zich hebt ingelogd. Wanneer u zich bij Google hebt ingelogd, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Wilt u niet dat Google informatie aan uw profiel toewijst, dan moet u zich uitloggen voordat u de button activeert. Google slaat uw gegevens op (zelfs voor gebruikers die zich niet hebben ingelogd) in de vorm van een gebruikersprofiel en analyseert dat. Een dergelijke analyse wordt in het bijzonder uitgevoerd volgens art.6, par. 1, lid f van de AVG op basis van het rechtmatige belang van Google bij de weergave van gepersonifieerde reclame, marktonderzoek en / of een op de vraag afgestemde vormgeving van de website. U hebt het recht bezwaar in te dienen tegen het samenstellen van dergelijke gebruikersprofielen. Om gebruik te maken van uw recht moet u contact opnemen met Google.

Het in de VS gevestigde Google LLC is gecertificeerd voor de, tussen de VS en EUROPA afgesloten, overeenkomst voor de gegevensbescherming (EU-VS privacyschild) “Privacy Shield”, die waarborgt dat de in de EU geldende niveaus voor gegevensbescherming worden aangehouden.

Gaat u er niet mee akkoord dat uw gegevens in het vervolg in het kader van uw gebruik van Google Maps, aan Google worden doorgegeven, dan bestaat de mogelijkheid om de webservice van Google Maps volledig te deactiveren, door in uw browser het programma JavaScript uit te schakelen. Dan kan geen gebruik meer worden gemaakt van Google Maps en worden dus ook geen kaarten meer getoond.
De gebruiksvoorwaarden van Google kunt u raadplegen via: https://policies.google.com/terms?hl=nl&gl=nl, de aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps staan op https://www.google.com/intl/nl_US/help/terms_maps.html
Uitvoerige informatie over gegevensbescherming in samenhang met het gebruik van Google Maps kunt u vinden op de website van Google (“Google Privacy Policy”): https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

7. Rechten van de betrokkene
Het van toepassing zijnde recht op gegevensbescherming garandeert u tegenover de verantwoordelijke, met het oog op de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens, uitgebreide rechten als betrokkene (recht op informatie en interventie), waarover we hierna informatie geven:
• Het recht op informatie volgens art. 15 van de AVG: In het bijzonder hebt u recht op informatie over uw, door ons verwerkte, persoonsgebonden gegevens, de doeleinden
van de verwerking, de categorieën van de verwerkte persoonsgebonden gegevens, de ontvanger of categorieën ontvangers waaraan uw gegevens bekend zijn gemaakt of bekend zullen worden gemaakt, de voorgenomen duur van de opslag of de gebruikte criteria om de duur van de opslag te bepalen, het bestaan van het recht op correctie, wissen, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking, bezwaar maken bij een toezichthoudende instantie, de herkomst van uw gegevens indien wij deze niet zelf over u hebben verzameld, het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en eventueel duidelijke informatie over de toegepaste logica en de draagwijdte en de beoogde werking van bedoelde verwerking, evenals uw recht op informatie over de garanties die er, volgens art. 46 van de AVG, zijn wanneer uw gegevens naar andere landen worden doorgegeven;
• Recht op correctie volgens art. 16 van de AVG: U hebt het recht op onmiddellijke correctie van onjuiste gegevens die op u betrekking hebben en /of aanvulling van uw, door ons opgeslagen, onvolledige gegevens;
• Recht op wissen volgens art. 17 van de AVG: U hebt het recht te eisen dat uw persoonsgebonden gegevens worden gewist wanneer aan de voorwaarden van art. 17, art. 1 van de AVG is voldaan. Dit recht geldt in het bijzonder niet als de verwerking is vereist uit hoofde van de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, om aan een wettelijke verplichting te voldoen, om redenen van publiek belang of om juridische aanspraken te laten gelden, uit te voeren of te verdedigen;
• Recht op beperking volgens art. 18 van de AVG: U hebt het recht te eisen dat de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens wordt beperkt, wanneer de door u tegengesproken juistheid van uw gegevens nog wordt gecontroleerd, wanneer u weigert dat uw gegevens op grond van niet toegestane gegevensverwerking worden gewist en u in plaats daarvan beperking van de verwerking van uw gegevens eist, wanneer u uw gegevens nodig hebt voor het doen gelden of verdedigen van juridische aanspraken, nadat we bedoelde gegevens, nadat we het doel hebben behaald, niet meer nodig hebben, of wanneer u bezwaar hebt ingediend op grond van uw bijzondere situatie, zolang nog niet vaststaat of onze terechte redenen van groter belang zijn.
• Recht op informatie volgens art. 19 van de AVG: Wanneer u het recht op correctie, wissen of beperking van de verwerking tegenover de verantwoordelijke hebt doen gelden, is de verantwoordelijke verplicht alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgebonden gegevens bekend zijn gemaakt, deze correctie of het wissen van de gegevens of de beperking op de verwerking mee te delen, tenzij blijkt dat dit niet mogelijk is, of met een buitensporig grote moeite gepaard gaat. U hebt het recht te eisen dat u wordt meegedeeld wie de ontvangers zijn.
• Recht op informatie volgens art. 20 van de AVG: U hebt het recht om uw, aan ons ter beschikking gestelde, persoonsgebonden gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar format te ontvangen, of overdracht naar een andere verantwoordelijke te eisen, voor zover dit technisch uitvoerbaar is;
• Recht op herroeping van gegeven toestemming volgens art 7, par. 3 van de AVG; U hebt het recht uw al gegeven toestemming voor de verwerking van gegevens in de toekomst op ieder gewenst moment te herroepen. In het geval van herroeping worden de betreffende gegevens onmiddellijk door ons gewist, voor zover voortzetting van de verwerking op de wettelijke basis van verwerking zonder toestemming, niet mogelijk is. Het herroepen van uw instemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die tot aan de herroeping op basis van de instemming heeft plaatsgevonden;
• Recht op bezwaar volgens art. 77 van de AVG: Wanneer u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgebonden gegevens in overtreding is met de AVG, hebt u - ongeacht een andersluidend rechtsmiddel van administratief of justitieel recht - een recht bezwaar in te dienen bij een toezichthoudende instantie, in het bijzonder in de lidstaat waar u verblijft, op uw werkplek of op de plaats van de vermoedelijke overtreding.

8. Duur van de opslag van persoonsgebonden gegevens
De duur van de opslag van persoonsgebonden gegevens is afhankelijk van de betreffende wettelijk voorgeschreven duur voor de archivering (zoals bewaartermijnen volgens handels- of fiscaal recht). Na afloop van de termijn worden de betreffende gegevens routinematig gewist, voor zover deze niet meer nodig zijn om overeenkomsten na te komen of om een overeenkomst tot stand te brengen en / of onzerzijds geen terecht belang bestaat de gegevens nog langer te bewaren.

9. Sollicitatie
In het kader van een sollicitatieprocedure worden persoonsgebonden gegevens verzameld. Wij verwerken de door u ingevoerde sollicitatiegegevens uitsluitend om uw sollicitatie te beoordelen en toe te wijzen en ook om deze met de openstaande vacatures te vergelijken, in het kader van maatregelen ter voorbereiding van een overeenkomst, volgens art. 6, par. 1, lid b van de AVG. Denk eraan dat u zelf verantwoordelijk bent voor de juistheid van uw gegevens.

Bovendien worden de gegevens in ieder geval ook, volgens art. 6, par. 1, lid f van de AVG, in ons belang verwerkt, om deze ter inzage maximaal gedurende een jaar te bewaren, tenzij een dienstverband wordt aangegaan.

Bovendien moeten we aan wettelijke verplichtingen voldoen (bijv. verplichtingen volgens de Algemene wet op gelijke behandeling, evenals aan eisen volgens het belasting- en ondernemingsrecht). Om daaraan te kunnen voldoen, verwerken we u persoonsgebonden gegevens volgens art. 6, par. 1, lid c van de AVG, uitsluitend voor zover dat wettelijk is vereist.

Als geen van de eerder genoemde redenen bestaat, vragen we u volgens art. 6, par. 1, lid a van de AVG om toestemming voor verwerking. Dit geldt vooral indien Gielissen, behalve in verband met uw eigenlijke sollicitatie, persoonlijk telefonisch of per post contact met u willen opnemen over andere open vacatures binnen Gielissen en indien we uw gegevens langer ter inzage willen houden.

Zodra we uw persoonsgebonden gegevens voor de bovenstaande doeleinden niet meer nodig hebben, worden deze door ons gewist, voor zover er geen wettelijke plicht tot archivering bestaat.

Zodra er een dienstverband tot stand is gekomen, archiveren we uw gegevens voor de duur van de periode dat u bij ons werkt en wissen we deze, nadat u bij ons uit dienst bent gegaan, na afloop van de wettelijke verplichte archiveringstermijnen.

Indien uw sollicitatie wordt afgewezen, wordt uw sollicitatie voor een bepaalde vacature in ieder geval gedurende de wettelijk voorgeschreven periode, van zes (6) maanden nadat de sollicitatieprocedure is afgesloten, bewaard. Als u ermee hebt ingestemd dat uw sollicitatiedossier langer wordt opgeslagen, dan slaan we zowel de door u verstrekte gegevens als uw sollicitatieprofiel gedurende 24 maanden op.