Planet & profit

een iteratief proces

Wij streven er naar om géén ecologische voetafdrukken achter te laten. MVO binnen Gielissen Interiors | Exhibitions | Events is een iteratief proces waarbij wij binnen een aantal gekoppelde werkgroepen gebruik maken van het principe plan-do-check-act. MVO is deel van het inkoopbeleid van Gielissen, duurzaam inkopen. Wij digitaliseren zoveel mogelijk onze processen. Printen in kleur wordt beperkt. Tevens hebben wij als voortrekker binnen onze branche een actieve rol inzake MVO.                          

Energie

We richten ons actief op efficiënt energieverbruik en sturen actief op het terugdringen van energie verbruik,  elektra en gas. Lopende contracten worden bij verlenging omgezet naar groen. Alle beeldschermen zijn energiezuinig.

Recycling

Het reduceren van afvalstroom en actief bewerkstelligen van recycling c.q. hergebruik staat bij ons bovenaan. Gielissen werkt, zoveel mogelijk, met gecertificeerde houtproducten en de toegepaste verfsystemen op locatie zijn op waterbasis. Ons (lease)wagenpark wordt bij vervanging en/of uitbreiding beperkt tot energieklasse A, B en C. Transport en logistieke middelen worden naar behoefte ingekocht.

Samen werken aan een beter milieu

Gielissen realiseert visuele wensen van klanten op basis van een ontwerp dat door derden wordt toegeleverd. Wij vertalen deze visuele wensen in een maakbaar en werkbaar product waarbij de materialen nagenoeg altijd zijn voorgesteld zijn in het ontwerp.

Buiten de bovengenoemde acties in het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid zullen wij met betrekking tot de keuzes van materialen (in het uitvoeringsstadium) een adviserende rol spelen om met de minst belastende grondstoffen concurrerend geprijsde goederen en diensten te leveren die in de behoefte van de opdrachtgever voorzien en die kwaliteit aan werk- en leefomgeving geven.

Als opdrachtgever kunt u de afweging maken welke materialen uiteindelijk toegepast zullen worden. Wij plaatsen onze producten bij voorkeur zo laat mogelijk in het bouwproces om zo onnodig gebruik van beschermings- en afdekmateriaal te voorkomen. Als opdrachtgever kunt u hierin sturen.