MENU
Sluiten

Diversiteit en inclusie

Diversiteit en inclusie

De mens centraal

We geloven in de kracht van de juiste combinatie van mensen, perspectieven, prioriteiten en leiderschapsstijlen, ongeacht geslacht of cultuur. Dat is meer dan alleen het tellen van het aantal vrouwen, mannen of achtergronden. Dat gaat om het faciliteren van nieuwe initiatieven en het ondersteunen van innovatieve ontwikkelingen.

De mens centraal

Voor een gebalanceerde mix in onze teams

Onze jarenlange aandacht heeft ons geleerd hoe diversiteit en gendergelijkheid kan werken, wanneer het kan leiden tot excellente teams en organisaties. We verwijzen in ons beleid o.a. naar de door Gielissen geadopteerde Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties. Dit onderwerp refereren we specifiek naar “SDG 10: Ongelijkheid verminderen”. Bij Gielissen staat voorop dat iedereen zichzelf kan zijn en als mens wordt gezien en gewaardeerd.

Voor een gebalanceerde mix in onze teams

Doorlopend investeren in de toekomst

We investeren daarom op alle niveaus in de organisatie in kennis, kansen en mogelijkheden van een veelzijdige groep medewerkers en focussen specifiek op het creëren van een veilige werkomgeving. We geloven dat door een gebalanceerde combinatie van vrouwen en mannen we veelzijdige, effectieve en efficiënte oplossingen voor onze klanten kunnen realiseren.

Doorlopend investeren in de toekomst